วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

แสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้งาน Program Investor

คุณ บวร ให้ความคิดเห็นกับตัวโปรแกรมอินเวสเตอร์หลัง Course ศาสตร์แห่งเทคนิค กุญแจสู่ชัยชนะเหนือตลาด (ภาคปฏิบัติ) โดยอาจารย์ นพดล เป็นผู้ให้ความรู้ความคิดเห็น Program Investor จากคุณ ปรัญชญา หลังจากที่เข้า Course อาจารย์ นพดล.


บรรยานอกห้องเรียน Course ศาสตร์แห่งเทคนิค กุญแจสู่ชัยชนะเหนือตลาด (ภาคปฏิบัติ) โดยอาจารย์ นพดลหากสนใจทดลองใช้งานโปรแกรม investorPlugin ได้ฟรี 14 วัน คลิ๊กเลย

Tel :: 02 166 3159-61 # 103-106
Email :: sales@investorz.com

Ads Inside Post