วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เทคนิคการใช้ Fibonacci and Elliott Wave


เทคนิคการใช้ Fibonacci and Elliott Wave

Fibonacci Retracement


  • ท่านควรจะใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับ Support และ Resistance Line พร้อมกันอยู่เสมอ

  • Wave 2 มักจะจบที่ประมาณ 50-60% ของ Wave 1 (ขอให้ข้อคิดเพิ่มเติมว่าถ้าหุ้นปรับราคาเกินกว่า 30% จากยอด มันจะเสียรูปและมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ที่ยอดเดิม)

  • ลักษณะของ Wave 4 มักจะจบที่ 30 – 50 - 62 % ของ wave 3

  • ลักษณะของ Wave 4 มักจะจบที่ 30 – 50 - 62 % ของ wave 3


Fibonacci Extension

  • Wave 3 มักจะจบในลักษณะที่ 162 - 262 - 425% ของ Wave 1


  • ถ้า Wave 3 มีความยาวกว่า 162% ของ Wave 1, Wave 5 นั้นจะเป็นลักษณะที่ Wave สั้นคือ ประมาณ 100 - 162 - 262% ของ Wave 1


  • ถ้า Wave 3 มีลักษณะที่เป็น Wave สั้นกล่าวคือ ยาวต่ำกว่า 162% ของ Wave 1, Wave 5 จะมีขนาดประมาณ 62 - 100 - 162% ของ Wave 0 - 3


หากสนใจทดลองใช้งานโปรแกรม investorPlugin ได้ฟรี 14 วัน คลิ๊กเลย

Tel :: 02 166 3159-61 # 103-106
Email :: sales@investorz.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Ads Inside Post